Łukasz Gibała o problemach ZIKITu.

12.11.2014

Wypowiedź

Nieweryfikowalne

Uzasadnienie

Nie udało dotrzeć się do informacji o awarii na ulicach Limanowskiego i Na Zjeździe. ZIKiT wypowiadał się na temat modernizacji torowiska z 2012 roku – na stronie ukazało się oświadczenie odnośnie lipcowej awarii, która według instytucji nie była następstwem remontu. Było to przed rozpoczęciem tegorocznego remontu skrzyżowania , który przebiegał pomiędzy 11 sierpnia, a 11 października.

 

Nie można znaleźć również informacji o tym, że niskopodłogowe tramwaje stały nieużywane w zajezdni. Z pewnością w wakacje wynikła sytuacja z pojazdami na linii 52, o czym donosiły krakowskie media( o sprawie można poczytać tu, tu, tu). Sprawa została rozwiązana i jak wynika z informacji ZIKiTu niskopodłogowe pojazdy mają kursować na linii w soboty i niedziele.

Problem z wyjazdami nowych pojazdów wystąpił w 2012 roku.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.