Łukasz Gibała w LoveKraków

01.08.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

To raport Deloitte wskazuje na Kraków jako najbardziej zakorkowane miasto.
Kierowca dojeżdżający do pracy 10 km traci w korkach 7 godzin 43 minuty miesięcznie.
Przeciętnego kierowcę w Krakowie korki kosztują 3.195 zł rocznie.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.