Łukasz Gibała w TVP Kraków

31.10.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z raportem EEA, Kraków jest trzecim najbardziej zanieczyszczonym miastemw Unii Europejskiej.

 

http://www.nytimes.com/interactive/2013/10/15/business/international/europe-air-quality.html?ref=international

14090444341525008479.jpg

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.