Czas czytania: około min.

M. Wassermann w Radiu Kraków

05.04.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie wniosków o zbadanie zgodności ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych z ustawą zasadniczą dnia 4 listopada 2015 r.

Wnioski w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego złożyli:

Od momentu złożenia wniosku przez RPO do ogłoszenia wyroku upłynęło dokładnie 14 miesięcy i 7 dni. Z kolei od wpłynięcia wniosku prezydenta Bronisława Komorowskiego do TK do ogłoszenia wyroku upłynęło dokładnie 21 miesięcy i 6 dni.

Wypowiedź uznajemy za fałszywą, ponieważ podany przez Małgorzatę Wassermann okres 18 miesięcy, w którym Trybunał Konstytucyjny rozpatrzył wnioski prezydenta RP i Rzecznika Praw Obywatelskich, nie pokrywa się z rzeczywistym czasem zbadania wniosków.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.