Czas czytania: około min.

Małgorzata Zwiercan o starzeniu się społeczeństwa polskiego

07.02.2019 godz. 0:00

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Według danych Eurostatu w latach 2007- 2017 odsetek osób w wieku 65 w lat lub wyższym, wzrósł w Polsce o 3,1 punktu procentowego, z 13,4% do 16,5%.  Jest to 11 najszybszy wzrost wśród 37 państw uwzględnionych w badaniu. Taki sam wzrost odnotowało społeczeństwo rumuńskie. Szybciej starzeją się społeczeństwa Liechtensteinu (5,1%), Malty (4,9%), Finlandii (4,4%), Albanii (4,3%), Czech (4,3%), Holandii (4,0%), Danii (3,8%), Portugalii (3,6%), Cypru (3,2%) i Bułgarii (3,1%).

*dane uwzględniają 37 państw europejskich. Kraje UE, EFTA i te kandydujące do UE. 

10 społeczeństw europejskich (spośród 37 uwzględnionych w badaniu, na 46 państw leżących w Europie) starzeje się szybciej niż polskie. 11 pozycja sprawia, że nie można zaliczyć Polski do  państw europejskich, których społeczeństwa starzeją się najszybciej. Wypowiedź uznajemy zatem za fałszywą.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.