Marcelina Zawisza o żywieniu w szpitalach

18.09.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zarówno notatka, jak i szczegółowy raport z kontroli, do której odwołuje się Partia Razem i Marcelina Zawisza, są udostępnione na stronie internetowej Najwyższej Izby Kontroli. Przeprowadzona przez NIK kontrola objęła Ministerstwo Zdrowia, 10 szpitali posiadających własną kuchnię, 10 szpitali korzystających z usług zewnętrznych firm kateringowych i 13 stacji sanitarno-epidemiologicznych.

W ogólnych wnioskach z badania stwierdzono braki podstawowych składników odżywczych w diecie pacjentów. Informacja o wynikach kontroli zawiera infografikę obrazującą niedobory konkretnych składników:

Źródło: NIK, Informacja o wynikach kontroli – Żywienie pacjentów w szpitalach, s. 12.

Autorzy publikacji wskazywali między innymi na nieprawidłowości w postaci zbyt małego udziału warzyw i owoców w dziennej racji pokarmowej (s. 35 Informacji).

W większości szpitali zaobserwowano też znacznie zawyżoną zawartość soli w posiłkach – od 142% do 374% normy (s. 36 Informacji). W szpitalach, gdzie sytuacja była najgorsza, zalecana dzienna dawka została więc przekroczona niemal czterokrotnie.

W świetle przywołanych danych, wypowiedź Marceliny Zawiszy uznajemy za prawdziwą.

Share The Facts
Marcelina Zawisza
członkini Zarządu Krajowego Partii Razem


Według NIK pacjenci nie otrzymują dziennych norm wapnia, magnezu, żelaza, witamin. Dostają za to 4-krotną dzienną dawkę soli. W diecie brakuje warzyw, owoców, soków.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.