Marcin Mastalerek dla Super Express TV

28.08.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Dnia 21 maja 2015 roku, czyli 11 dni po pierwszej turze wyborów prezydenckich, przedstawiciele rządzącej koalicji PO-PSL przegłosowali w Senacie zgodę na zarządzenie przez Prezydenta RP ogólnokrajowego referendum.

Senatorowie Andżelika MożdżanowskaJózef Zając będący jedynymi przedstawicielami Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Senacie oddali głosy za wyrażeniem zgody na zarządzenie referendum.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.