Marcin Mastalerek w Kontrwywiadzie RMF FM

07.04.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W skład 34-osobowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Polskiego pod przewodnictwem Jerzego Millera wchodzi jedna osoba z tytułem naukowymprof. dr hab. Ryszard Krystek, który jest wykładowcą w Katedrze Inżynierii Drogowej na Politechnice Gdańskiej. 32 innych członków zespołu ma wyższe wykształcenie, w tym 1 osoba ze stopniem doktora habilitowanego i 5 osób ze stopniem doktora.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.