Marek Magierowski w Faktach po Faktach

05.04.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W celu zmian w prawie aborcyjnym został zawiązany Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop aborcji”, który zrzesza takie podmioty jak: Fundacja Pro – Prawo do życia, Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris oraz inne instytucje pro life. Za przygotowanie projektu obywatelskiego odpowiedzialni są prawnicy z Ordo Iuris.

Ponadto na oficjalnej stronie sejmu nie ma żadnych informacji odnośnie takiego projektu ustawy. W tej chwili procedowanych jest 140 projektów ustaw.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.