Marek Migalski na Twitterze

24.09.2014

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Oficjalne informacje o wystawieniu kandydata na prezydenta Katowic pojawiły się jedynie na stronie SLD. W przypadku Polskiego Stronnictwa Ludowego gotowość kandydowania zgłosił Adam Stach, jednak jak sam stwierdził, oficjalna decyzja ze strony partii zapaść ma do końca tego miesiąca. Decyzję dotyczącą kandydata miał natomiast podjąć już oficjalnie zarząd regionu śląskiego PO o czym doniosły media [1, 2]. Z kolei Janusz Palikot zapowiedział, że kandydat Twojego Ruchu zostanie przedstawiony w najbliższych dniach.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.