Marek Sawicki w „Poranku Radia TOK FM”

18.09.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W projekcie budżetu na 2016 rok wydatki na obronę narodową kształtują się na poziomie 2 procent PKB. Są one podniesione w stosunku do roku 2015 o blisko 3 mld złotych. Beata Szydło natomiast postuluje, aby wydatki na obronność kształtowały się na poziomie 3 procent PKB.

W 2014 roku produkt krajowy brutto Polski wyniósł 1 724,72 mld złotych (przy średniorocznym kursie dolara: 546,65 mld dolarów).

Kwota 17 mld złotych, o której mówi Marek Sawicki, to blisko 1 procent (0,99%) wartości PKB w 2014 roku. Podniesienie wydatków na obronność o tę kwotę zgadza się więc z opinią Beaty Szydło na temat wysokości wydatków na obronę narodową.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.