Marian Kowalski: emerytura socjalna w Kanadzie jest równa dla wszystkich

27.04.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Kanadyjski system emerytalny podobnie jak polski opiera się na III filarach. Pierwszy z nich określany jest Programem Zabezpieczenia Osób Starszych (Old Age Security – OAS) i ma on charakter obowiązkowy oraz powszechny. Jest to tak zwana “emerytura obywatelska”. Prawo do pobierania w ramach tego programu świadczenia emerytalnego nie jest uzależnione od zatrudnienia, a zasadniczo jedynie od zamieszkiwania na terytorium Kanady przez co najmniej 10 lat i ukończenia wieku emerytalnego (65 lat). Jego podstawowa, pełna wysokość wynosi 563,74 dol. kanadyjskich, co w przeliczeniu na złotówki (po uśrednionym kursie z dnia 17.04.2015) daje kwotę blisko 1725 złotych.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.