Marian Kowalski – Polskie Radio

28.04.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Według PGNiG w roku 2013 kupiliśmy od Gazpromu 8,7 mld m3 gazu, a od pozostałych dostawców zagranicznych 3,1 mld m3 gazu. Dodatkowo w 2013 roku PGNiG wydobyła łącznie 4,6 mld m3 gazu. W Polsce roczne zużycie gazu wynosi około 16 mld m3, czyli rosyjski gaz stanowi 54% gazu, który zużywamy. Wynika z tego, że nie można powiedzieć, że Rosja ma monopol na Polską energetykę, ponieważ nie ma wyłączności na dostawę gazu do Polski, są jeszcze inni dostawcy oraz własne wydobycie gazu. Należy jednak zauważyć, że 54% udziału rosyjskiego gazu to znaczny udział Rosji w naszej energetyce.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.