Mariusz Błaszczak komentuje głosowanie Rady UE ws. uchodźców

03.10.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Na podstawie danych Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (UNHCR) 85% uchodźców, imigrantów przekraczających granicę UE przekracza ją w państwach przylegających do Morza Śródziemnego. Najwięcej przyjezdnych pochodzi z Syrii, około 55%. Na podstawie danych na oficjalnej stronie  UNHCR możemy powiedzieć, że 69% z tej grupy ludzi to mężczyźni, 18% -dzieci, 13% – kobiety.

źródło

Badanie to nie mówi nic o strukturze wiekowej tych osób. Mimo, że liczba mężczyzn przekraczająca granicę UE jest dużo wyższa niż liczba kobiet, jest ona niższa niż wspomniane przez Pana posła 80%. Warto zwrócić uwagę, że badanie to zostało przeprowadzone przez Komitet ONZ, a nie UE.

Nie znaleźliśmy żadnych unijnych badań na ten temat, dlatego odpowiedź klasyfikujemy jako fałszywą.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.