Mariusz Błaszczak o nadwyżce budżetowej

27.12.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W okresie od stycznia do listopada 2018, nadwyżka budżetowa wyniosła 11,1 mld złotych. Obecny główny doradca ekonomiczny PO prof. Andrzej Rzońca faktycznie szacował, że w 2018 roku deficyt może wynieść około 100 mld złotych.

W kwietniu 2017 Platforma Obywatelska poinformowała, że prof. Andrzej Rzońca został jej głównym doradcą ekonomicznym. Uzasadnione wydaje się zatem nazwanie go “współpracownikiem [przewodniczącego PO Grzegorza – przyp. Demagog] Schetyny”. W 2016 roku prof. Rzońca, wówczas przewodniczący rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich, powiedział, że w 2018 roku (…) możemy mieć deficyt w okolicach 100 mld zł i to przy założeniu utrzymania szybkiego wzrostu gospodarki.

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów dot. szacunkowego wykonania budżetu państwa w okresie od stycznia do listopada 2018, nadwyżka budżetowa po listopadzie wyniosła 11,1 mld złotych. Informację o nadwyżce przekazała również dziennikarzom minister Teresa Czerwińska. Dodała również, że “deficyt budżetowy będzie w znacznym stopniu niewykonany i to będzie na pewno poniżej 1%” oraz że liczy, iż “będzie to 0,6% PKB”.

Warto wspomnieć, że w ubiegłym roku gorącą dyskusję w mediach wzbudziło wykazywanie przez MF bardzo niskiego deficytu lub nadwyżki przez większość miesięcy w roku, prawdopodobnie z powodu opóźnienia wypłaty zwrotów VAT. Pomimo sygnałów o nadwyżce, rok zakończono deficytem, który komunikat MF o wykonaniu budżetu za rok 2017 szacuje na 24,5 mld złotych.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.