Mariusz Błaszczak w „Jeden na jeden” TVN24

18.04.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Węgierscy europosłowie EPP z partii FIDESZ oraz jej koalicjanta KDNP głosowali przeciw rezolucji o sytuacji w Polsce.

Wszyscy polscy europosłowie z PO i PSL należący do EPP, jak i członkowie SLD należący do S&D głosowali za przyjęciem rezolucji.

Wyniki głosowań 13 kwietnia 2016 (str. 141 “Wyniki indywidualne”).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.