Mariusz Błaszczak w PR1

11.11.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

25 września 2015 roku PKP Energetyka została sprzedana Funduszowi CVC (Capital Partners), który zarządza kapitałem w imieniu ponad 300 inwestorów instytucjonalnych. 100% akcji PKP Energetyka zostało sprzedanych za cenę  1 410 mln zł.

W marcu 2006 roku CVC przejęło większościową kontrolę nad Formułą 1 za 2 miliardy $. W 2014 CVC straciło kontrolę sprzedając większość akcji, szacuje się, że na Formule 1 CVC zarobił około 8-9 miliarda $ (tyle CVC dostało za sprzedaż) co jest szacowany na zysk rzędu 751.3%.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.