Czas czytania: około min.

Marosz Szefczovicz o energetyce wiatrowej

20.11.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z raportem Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (International Renewable Energy Agency -IRENA) liczba pracowników zatrudnionych w branży energetyki wiatrowej w Unii Europejskiej wynosi 331 000, z czego 45% pracuje w Niemczech. Warto podkrelić, że na całym świecie zatrudnionych jest ok. 1 081 000 pracowników w tej branży.

According to International Renewable Energy Agency (IRENA) report  number of employees in wind industry in European Union amount to 331 000 of which 45% constitutes workforce in Germany. It is worth to highlight that totally over the world is employed about 1 081 000 people.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.