Czas czytania: około min.

Marszałek Senatu w Polityce przy kawie

09.12.2015 godz. 0:00

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Pomiędzy ustawami o Trybunale Konstytucyjnym z 1997 a 2015 roku nie wprowadzono zmian odnośnie zakresu badania spraw (jak i wnikania w system prawny w Polsce. Artykuł 2 w obu ustawach wylicza sprawy jakimi zajmuje się TK, obecna ustawa nie wprowadziła żadnych zmian w tej materii. Zmiany głównie sprowadzają się do procedur postępowania przed TK, spowodowanych przez ciągle rosnącą liczbę spraw.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.