Jaki jest poziom nierówności w Polsce?

19.12.2018

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Choć faktycznie wskaźnik Giniego dla Polski wynosi obecnie 29,2, to jednak tempo jego spadku za rządów Prawa i Sprawiedliwości nie jest tak duże, jak twierdzi Mateusz Morawiecki.

Zgodnie z danymi dostępnymi na stronach Eurostatu współczynnik Giniego wynosił 30,8 w 2014 roku i 30,6 w 2015 roku. W roku 2017 jego wartość to 29,2.

Premier Mateusz Morawiecki mówi o spadku o 2 punkty. Od 2015 do 2017 roku spadek współczynnika wyniósł 1,6 punktu. Rząd PiS został jednak zaprzysiężony 16 listopada 2015 roku, więc należałoby zaliczyć rok 2015 do rządów koalicji PO-PSL. Na przestrzeni lat 2016 i 2017, czyli sprawowania rządów przez PiS,  spadek omawianego współczynnika wyniósł 1,4 punktu, a więc zdecydowanie mniej, niż twierdzi premier. W związku z uwypuklaniem dokonań swojej partii, wypowiedź uznajemy za manipulację.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.