Mateusz Morawiecki o emisji CO2 przez Niemcy

08.12.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według opublikowanego w roku 2016 raportu “Europe’s Dark Cloud”, spośród 10 elektrowni węglowych emitujących najwięcej dwutlenku węgla, 6 znajduje się w Niemczech. Raport przygotowały organizacje pozarządowe (WWF, Climate Action Network Europe, Health and Environment Alliance i Sandbag).

 

 

Share The Facts
Mateusz Morawiecki
wicepremier

 

Siedem z dziesięciu najbardziej trujących, emitujących najwięcej CO2, instalacji wykorzystujących węgiel znajduje się w Niemczech

 

 

 

Link oEmbed


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.