Mateusz Morawiecki o przychodach z podatku CIT

15.03.2017

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

W załączniku 1. do ustawy budżetowej określone są dochody budżetu państwa, w które wchodzą podatki, w tym podatek dochodowy od osób prawnych.

Wg danych w ustawie budżetowej na rok 2007 dochód z podatku dochodowego od osób prawnych miał wynieść 22 013 000 tys. zł.

W znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2015 wysokość dochodu z podatku dochodowego od osób prawnych miała wynieść 25 610 000 tys. zł.. W ustawie budżetowej na rok 2016 wysokość dochodu z podatku dochodowego od osób prawnych określono na 26 067 000 tys. zł., natomiast w ustawie budżetowej na rok 201729 817 000 tys. zł..

Dane te warto także skonfrontować z informacjami Ministerstwa Finansów dot. wpływów budżetowych z podatku dochodowego od osób prawnych w odpowiednim okresie.

Jak podaje Ministerstwo Finansów na podstawie danych łącznych uzyskanych z izb celnych i izb skarbowych wpływy budżetowe z podatku dochodowego od osób prawnych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wyniosły 32 165 456 tys. zł.

8 lat później, czyli w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. te wpływy budżetowe z podatku dochodowego od osób prawnych w okresie wynosiły 32 894 156 tys. zł.; są to najnowsze dane Ministerstwa Finansów, ponieważ na dzień, w którym padła ta wypowiedź (15.03.2017) nie ma informacji dotyczących wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych za cały rok 2016.

Minister Morawiecki w swojej wypowiedzi porównuje dane pochodzące z dwóch różnych źródeł (dane Ministerstwa Finansów dot. wpływów budżetowych z podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2007 oraz planowana w budżecie państwa na rok 2015 wysokość dochodu z podatku dochodowego od osób prawnych), w związku z czym wypowiedź zostaje uznana za manipulację.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.