Mateusz Morawiecki o unijnych inwestycjach na Bermudach

15.03.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Komunikat opublikowany przez Eurostat z 12 stycznia 2017 r. podaje, iż na koniec 2015 r. Bermudy były trzecim krajem pod względem wielkości wchłoniętych bezpośrednich inwestycji zagranicznych UE i było to 353 mld euro (5,1% całości bezpośrednich inwestycji zagranicznych UE). Na pierwszym miejscu znalazły się Stany Zjednoczone (2.561 mld euro, 37,2%), a na drugim Szwajcaria (829 mld euro i 12,0%).

W drugą stronę, czyli pod względem wielkości bezpośrednich inwestycji zagranicznych, które wpłynęły do UE, Stany Zjednoczone zajmowały pierwsze miejsce (2436 mld euro, 41,7%). Na drugim miejscu znalazła się Szwajcaria (627 mld euro, 10,7&), a na trzecim Bermudy (503 mld euro, 8,6%).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.