Czas czytania: około min.

Mateusz Morawiecki o wpływach do budżetu z zysku NBP

20.10.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na rok 2017 dochody z wpłat z zysku Narodowego Banku Polskiego powinny wynieść 6,27 mln. Z kolei ustawa budżetowa na rok 2016 zakładała wysokość dochodów z wpłat z zysku Narodowego Banku Centralnego na poziomie 3,2 mld. Rzeczywisty wpływ do budżetu państwa w roku 2016 z tytułu zysku z NBP był wyższy niż zaplanowany w ustawie budżetowej i wyniósł 7,86 mld.

 

Założenie wysokości dochodów z wpłat z zysku Narodowego Banku Centralnego w roku 2017 w stosunku do roku 2016 jest mniejsze więc o około 80,4% (2,57 mld). Z kolei różnica pomiędzy rzeczywistym wpływem do budżetu państw w roku 2016 z zysku NBP, a przewidzianym zyskiem z tego tytułu w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 wynosi około 7,23 mld (92%).

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.