Mateusz Morawiecki o wzroście PKB Polski

22.12.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Jak wskazują dane opublikowane przez Eurostat, realny wzrost PKB w Polsce względem roku poprzedniego w roku 2013 wyniósł 1,3%, co wśród 28 państw Unii Europejskiej plasuje Polskę na siódmym miejscu. Rok 2014 to PKB na poziomie 3,3% i piąte miejsce wśród państw członkowskich UE, natomiast 2015 to 3,6% i miejsce siódme.

Wysoką pozycję Polski w tym gronie potwierdzają prognozy Komisji Europejskiej za rok 2016, zgodnie z którymi PKB szacuje się na 3,1%. Na 2017 roku prognozowany jest wzrost na poziomie 3,4%, natomiast na 2018 – 3,2%. Zgodnie z tą prognozą PKB w Polsce w 2016 roku ma być 6. najwyższym wzrostem PKB w Unii Europejskiej (wyższy mają mieć: Rumunia – 5,2%, Malta i Irlandia – 4,1%, Luksemburg – 3,6%, Słowacja i Szwecja – 3,4%, Hiszpania – 3,2%), w 2017 – 5. najwyższy wzrost (wyższy mają mieć: Rumunia – 3,9%, Luksemburg – 3,8%, Malta – 3,7% oraz Irlandia 3,6%), natomiast w 2018 – 5. najwyższy wzrost (wyższy mają mieć: Słowacja – 3,8%, Malta – 3,7%, Rumunia i Luksemburg – 3,6% oraz Irlandia – 3,5%)

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.