Mateusz Morawiecki o wzroście wpływów z CIT

26.09.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według informacji Ministerstwa Finansów dotyczącej wykonania budżetu państwa w okresie styczeń – sierpień 2017, wpływy z podatku CIT wzrosły o 13,3% (2,4 mld zł) w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

 

 

Share The Facts
Mateusz Morawiecki
wicepremier

 

My mamy po 8 miesiącach wzrost [wpływów z CIT] o ponad 13 proc. z poprzednim rokiem.

 

 

 

Link oEmbed


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.