Mateusz Szczurek – Rozmowa Dnia

09.03.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Jedynym krajem UE, w którym obowiązuje jednolita stawka podatku VAT jest Dania i wynosi ona 25%.

Według danych eurostatu w porównaniu wysokości stosunków wydatków publicznych do PKB krajów UE, Dania plasuje się na 4 miejscu(56,7%), za Słowenią(59,7%), Finlandią(57,8%) i Francją(57,1%).

 W Danii maksymalne stawka podatkowa PIT wynosi 55,6% i jest drugą najwyższą w UE(zaraz po Szwecji-56,6%). Stawka podatkowa CIT wynosi 25% i jest przeciętna na tle stawek CIT innych krajów UE.

taxes.JPG

bez tytułu.JPG

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.