Czas czytania: około min.

Michał Dworczyk o incydentach antysemickich w Polsce

28.01.2019 godz. 11:00

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Według raportu opublikowanego przez Agencję Praw Podstawowych UE w listopadzie 2018 roku, Polska z odnotowanymi 73 incydentami antysemickimi zajęła 4 miejsce na 20 państw UE, które zgromadziły dane na ten temat w 2017 roku. (Table 51: Official data on recorded antisemitic incidents in EU Member States, 2007–2017, s. 83 – 84)

Według oficjalnych danych, najwięcej incydentów odnotowano w Niemczech – 1504. W przypadku Wielkiej Brytanii, podawana przez Michała Dworczyka liczba 1382 incydentów  dotyczy danych nieoficjalnych, zebranych przez organizację Community Security Trust (s. 79).

Twierdzenie zatem, iż Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc pod względem antysemickich incydentów, jest, w świetle zebranych danych, błędne. Faktem jednak pozostaje, że liczba incydentów antysemicki w Polsce sukcesywnie spada od 2015 roku (rekordowego pod tym względem z liczbą 167 przypadków, nieporównywalnego jednak do lat poprzednich, z uwagi na zmianę w metodologii zbierania danych).

Autorzy raportu podkreślają jednakowoż, iż jakiekolwiek miarodajne porównania pomiędzy państwami członkowskimi na podstawie zaprezentowanych danych są niemożliwe (s. 6) (czego w swojej wypowiedzi, niezgodnie z przeznaczeniem raportu, dokonuje M. Dworczyk – przyp. Demagog). Według nich, nie można wysuwać wniosków, iż antysemityzm jest większym problemem w państwach członkowskich, w których odnotowuje się większą liczbę incydentów niż w tych, w których odnotowuje się stosunkowo niewiele incydentów. Ma to związek ze znacznym zróżnicowaniem metodologii i źródeł pozyskiwania danych. Na liczbę zgłaszanych incydentów składają się również wielkość populacji żydowskiej w danym państwie członkowskim, gotowość i zdolność ofiar i świadków do zgłaszania takich incydentów oraz zaufanie, że władze mogą odpowiednio reagować.

W związku z powyższym, uznajemy wypowiedź za manipulację.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.