Michał Dworczyk o rozbudowie polskiej armii

08.11.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych wprowadza nowe limity stanu osobowego Sił Zbrojnych RP. Zgodnie z nowymi przepisami, liczebność Sił Zbrojnych wynosi nie więcej niż dwieście tysięcy stanowisk etatowych żołnierzy, z czego nie więcej niż sto pięćdziesiąt tysięcy przeznacza się dla żołnierzy zawodowych.

Za przyjęciem ustawy głosowało w III czytaniu łącznie 434 posłów. Przeciwko był poseł Kukiz’15 Jacek Wilk, wstrzymało się z kolei troje posłów Nowoczesnej – Krzysztof Mieszkowski, Piotr Misiło oraz Joanna Scheuring-Wielgus oraz dwóch posłów Unii Europejskich Demokratów – Stefan Niesiołowski i Jacek Protasiewicz.

Share The Facts
Michał Dworczyk
wiceminister obrony narodowej


To, że Wojsko Polskie będzie liczyło blisko 200 tys. żołnierzy, oficerów, to fakt.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.