Michał Kamiński w Gość Radia ZET o Radosławie Sikorskim

08.09.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Radosław Sikorski stanowisko Ministra Spraw Zagranicznych objął 16 listopada 2007 roku, tym samym swoją funkcję sprawuje dokładnie 2485 dni.

W ciągu 25 lat wolności mieliśmy 10 ministrów spraw zagranicznych, z których po Radosławie Sikorskim najdłużej swoje funkcje pełnili Krzysztof Skubiszewski (1503 dni) oraz Włodzimierz Cimoszewicz (1174 dni). Szczegółowe dane dotyczące długości urzędowania poszczególnych ministrów przedstawia tabela:

 

Początek urzędowania Koniec urzędowania Liczba dni pełnienia funkcji Minister Spraw Zagranicznych
1989-09-13 1993-10-25 1503 Krzysztof Skubiszewski
1993-10-26 1995-03-06 496 Andrzej Olechowski
1995-03-07 1995-12-22 290 Władysław Bartoszewski
1995-12-29 1997-10-31 672 Dariusz Rosati
1997-10-31 2000-06-30 973 Bronisław Geremek
2000-06-30 2001-10-19 476 Władysław Bartoszewski
2001-10-19 2005-01-05 1174 Włodzimierz Cimoszewicz
2005-01-05 2005-10-31 299 Adam Daniel Rotfeld
2005-10-31 2006-05-09 190 Stefan Meller
2006-05-09 2007-09-07 486 Anna Fotyga
2007-09-10 2007-11-16 67 Anna Fotyga
2007-11-16 2014-09-05 2485 Radosław Sikorski

Wyjaśnienie:

Biorąc pod uwagę również ministrów II Rzeczypospolitej, najdłużej urzędującym MSZ jest Józef Beck, który sprawował władzę od 2 listopada 1932 r. do 30 września 1939 (2524 dni).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.