Michał Kamiński gościem Radia ZET.

08.09.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Radosław Sikorski stanowisko Ministra Spraw Zagranicznych objął 16 listopada 2007 roku, tym samym swoją funkcję sprawuje dokładnie 2485 dni.

W ciągu 25 lat wolności mieliśmy 10 ministrów spraw zagranicznych, z których po Radosławie Sikorskim najdłużej swoje funkcje pełnili Krzysztof Skubiszewski (1503 dni) oraz Włodzimierz Cimoszewicz (1174 dni). Szczegółowe dane dotyczące długości urzędowania poszczególnych ministrów przedstawia tabela:

 

Początek urzędowania

Koniec urzędowania

Liczba dni pełnienia funkcji

Minister Spraw Zagranicznych

1989-09-13

1993-10-25

1503

Krzysztof Skubiszewski

1993-10-26

1995-03-06

496

Andrzej Olechowski

1995-03-07

1995-12-22

290

Władysław Bartoszewski

1995-12-29

1997-10-31

672

Dariusz Rosati

1997-10-31

2000-06-30

973

Bronisław Geremek

2000-06-30

2001-10-19

476

Władysław Bartoszewski

2001-10-19

2005-01-05

1174

Włodzimierz Cimoszewicz

2005-01-05

2005-10-31

299

Adam Daniel Rotfeld

2005-10-31

2006-05-09

190

Stefan Meller

2006-05-09

2007-09-07

486

Anna Fotyga

2007-09-10

2007-11-16

67

Anna Fotyga

2007-11-16

2014-09-05

2485

Radosław Sikorski

Wyjaśnienie:

Biorąc pod uwagę również ministrów II Rzeczypospolitej, najdłużej urzędującym MSZ jest Józef Beck, który sprawował władzę od 2 listopada 1932 r. do 30 września 1939 (2524 dni).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.