Tomasz Siemoniak o współpracy lotników amerykańskich z polskimi

12.06.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W Polsce już od paru miesięcy, bazują amerykańscy lotnicy w Łasku. W pierwszej części maja w naszym kraju odbyły się polsko-amerykańsko-kanadyjskie manewry w których brali udział spadochroniarze.  Należy jednak zaznaczyć, iż była to czasowa obecność i w dniu przeprowadzenia wywiadu nie było już kanadyjskich żołnierzy w Polsce. W czerwcu mają one wziąć udział we wspólnych manewrach Saber Strike 2014 w krajach bałtyckich.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.