Czas czytania: około min.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Kontrwywiadzie RMF FM

04.02.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Według raportu GUSu Warunki życia rodzin w Polsce z 2014 roku wśród wszystkich małżeństw z dziećmi na utrzymaniu te z jednym dzieckiem stanowiły 41,7% (wśród małżeństw oraz związków nieformalnych 42,8%), z 2 dzieci – 40,8% (wśród małżeństw oraz związków nieformalnych – 39,9%), z 3 dzieci i więcej – 17,5% (wśród małżeństw oraz związków nieformalnych 17,3%). W strukturze gospodarstw domowych małżeństwa/związki nieformalne z co najmniej jednym dzieckiem na utrzymaniu i innymi osobami stanowią 12,7%. W wynikach Narodowego Spisu Powszechnego z 2011r. rzeczywiście pojawia się liczba 53,3% jednak jest to odsetek rodzin posiadających tylko jedno dziecko na utrzymaniu do 24 roku życia spośród rodzin posiadających dzieci. Nie uwzględnia się rodzin które dzieci nie posiadają na utrzymaniu, a jest to liczba 2673 tys. rodzin. Wg. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego art. 23 rodzinę zawiera się z chwilą zawarcia małżeństwa. W tym wyniku uwzględnione są również osoby samotnie wychowujące dzieci, a więc nie będące rodzinami 2+1. Sam odsetek małżeństw/partnerów z dziećmi wynosi 51,3% i nie jest w nim uwzględniona ilość posiadanych dzieci.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.