Andrzej Duda o ustawie GMO

16.03.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Prezydent Bronisław Komorowski 6 lutego 2015 roku podpisał ustawę o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 277). Legalizuje ona obrót nasionami genetycznie zmodyfikowanymi.

 

Warto jednak podkreślić, że legalizacja obrotu była wymuszona przez wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wydany 16 lipca 2009 roku w sprawie przeciwko Polsce, w którym stwierdził on, że obowiązujący wcześniej zakaz obrotu (wprowadzony w 2006 roku rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin, w art. 1 pkt. 43 lit. d) jest niezgodny z prawem unijnym. Za jego utrzymanie groziły poważne kary finansowe.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.