Andrzej Duda o strajkach górników za prezydentury Bronisława Komorowskiego

16.03.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Prezydent Bronisław Komorowski podczas strajków górników włączył się do rozmów ze związkami zawodowymi oraz wykazywał się inicjatywami udowadniając swoje zainteresowanie tą sprawą.

 

10 stycznia 2015 roku na jego prośbę szef Kancelarii Prezydenta Jacek Michałowski wystosował list do premier Ewy Kopacz w którym zwrócił się o wskazanie osoby, która w trybie pilnym przedstawi prezydentowi stanowisko rządu dotyczące programu naprawczego w górnictwie.

 

13 lutego 2015 roku prezydent spotkał się w Katowicach z liderami związków zawodowych. Po zakończeniu rozmów przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Jan Guz w wypowiedzi dla Polskiej Agencji Prasowej powiedział, że rozmowa dotyczyła m.in. reaktywowania dialogu społecznego oraz rozstrzygnięć prawnych w zakresie prawa pracy. Ocenił, że jeśli podjęte kwestie byłyby wcielane w życie, byłby to dla związków „istotny krok do przodu”.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.