Andrzej Duda o notatce w WikiLeaks o Lasach Państwowych

16.03.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

WikiLeaks opublikował treść notatki odchodzącego ze stanowiska ambasadora USA w Polsce, Victora Ashe’a, w której znalazł się fragment dotyczący wyrażanego przez Donalda Tuska przekonania o konieczności sprzedawania nieruchomości państwowych, w tym lasów w celu walki z kryzysem finansowym. Bronisław Komorowski miał uznać to za absolutnie niezbędne, nie określając jednak, w jakim okresie czasu miałoby dojść do zmian legislacyjnych, umożliwiających sprzedaż lasów.

 

“On prospects for passing legislation on compensation
for private property confiscated in WWII and the Communist
era, Komorowski expressed concern that the financial crisis
had presented „new circumstances.”  Nevertheless, Komorowski
said, PM Tusk is determined to force intransigent ministers,
especially the Agriculture and Environment Ministries, to
contribute to a compensation fund by selling government-owned
real estate, including forests.  „We have to look for extra
funds” because of declining property values.  Komorowski
reiterated that Tusk was determined to move forward with the
legislation.  Komorowski hinted that the ten-year repayment
plan envisioned in the current draft legislation would be a 
„safety mechanism.”  He said it was absolutely essential to
start the process, but did not specify when the legislation
would be introduced in parliament.”

(fragment notatki)

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.