Andrzej Duda o nowelizacji ustawy o systemie oświaty

16.03.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację o systemie oświaty jednakże należy zauważyć, że zrobił to 11 października 2013, a nie jak wskazuje informacja 14 października.

Źródło: (http://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,39,pazdziernik-2013-r-.html)

W sprawie właśnie  ustawy sześciolatkowej Stowarzyszenie państwa Elbanowskich zebrało dokładnie 966.877 podpisów za przeprowadzeniem referendum, ponieważ nie zgadzali się oni na to, żeby sześciolatki szły do szkoły. Można wywnioskować, że rodzice nie zgadzali się z tą zmianą w tej ustawie. Sejm wniosek odrzucił 8 listopada 2013 roku. Co do poparcia Prezydenta nie ma możliwości zweryfikowania tej informacji jednakże należy zauważyć, że jawne poparcie Prezydenta RP mogłoby skłonić posłów do jego zarządzenia. Poza tym Prezydent RP za zgodą Senatu ma kompetencje do zarządzenia referendum.

Państwo Elbanowscy wnieśli również projekt ustawy do Sejmu dotyczący edukacji szkolnej i przedszkolnej. Głównie projekt ustawy zakładał, że rodzice będą decydować o tym czy ich dziecko rozpocznie edukację szkolną jako sześcio czy siedmiolatek. Według strony stowarzyszenia państwa Elbanowskich zebrali oni prawie 300 tysięcy podpisów poparcia właśnie pod tym projektem.

Informacje o braku woli spotkania ze strony B. Komorowskiego podała sama Karolina Elanowska w wywiadzie prasowym.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.