Czas czytania: około min.

Na jakim poziomie jest bezrobocie w Polsce?

28.03.2017 godz. 11:00

Wypowiedź

fot. P. Tracz/KPRM / Kancelaria Premiera / flickr.com / modyfikacje demagog.org.pl / Public Domain

Prawda

Uzasadnienie

Najczęściej podawanym wskaźnikiem bezrobocia w Polsce jest stopa bezrobocia rejestrowanego. Główny Urząd Statystyczny definiuje stopę bezrobocia rejestrowanego jako: “Udział zarejestrowanych bezrobotnych w cywilnej ludności aktywnej zawodowo, tj. bez pracowników jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego”. Według danych GUS na koniec lutego 2017 r., stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce kształtuje się na poziomie 8,5 proc. Jest to wzrost o 0,2 p.p. w stosunku do trzeciego kwartału 2016 r. i spadek o 1,7 p.p. w odniesieniu do stanu sprzed roku.

Eurostat wylicza też zharmonizowaną stopę bezrobocia dla poszczególnych państw członkowskich UE. Wyliczenia te opierają się na definicji zalecanej przez Międzynarodową Organizację Pracy. Bazując na definicji MOP, Eurostat definiuje osobę bezrobotną jako osobę pomiędzy 15, a 74 rokiem życia, która:

  • Aktualnie nie pracuje,
  • Deklaruje gotowość podjęcia pracy w przeciągu najbliższych dwóch tygodni,
  • Aktywnie poszukiwała pracy w ciągu ostatnich czterech tygodni.

Według najnowszego raportu Eurostatu, opublikowanego 2 marca 2017 roku, zharmonizowana stopa bezrobocia w Polsce w styczniu tego roku wynosiła 5,4 p.p.

Wobec powyższych danych, wypowiedź minister E. Rafalskiej dotyczącą stopy bezrobocia należy uznać za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub