Nagrody dla „europosłów”

27.03.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Przyznawane w formie kryształowej statuetki w kształcie gwiazdy nagrody „MEP Awards” wręczane są co roku przez brukselski miesięcznik The Parliament Magazine dla najbardziej pracowitych i wpływowych posłów do Parlamentu Europejskiego. Kandydatów zgłaszają organizacje, stowarzyszenia oraz instytucje obserwujące prace Parlamentu Europejskiego. To na podstawie ich wskazań opracowywana jest lista, zawierająca trzy nazwiska w każdej z 15 kategorii. Zwycięzcę spośród nominowanych posłów wskazują w głosowaniu internetowym wszyscy eurodeputowani.

18 marca zostały ogłoszone wyniki jubileuszowej 10. edycji plebiscytu. Posłanka Róża Thun otrzymała nagrodę w kategorii „Polityka Internetowa” i jest to jej trzecia statuetka. Wśród nagrodzonych – 10 z 15 (tj. 67%)  posłów to politycy Europejskiej Partii Ludowej (EPP), czyli najbardziej licznej grupy politycznej w Parlamencie Europejskim (274 z  766 eurodeputowanych).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.