Narodowcy-najmłodsze „jedynki” do PE

13.04.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Średnia wieku  „jedynek” – kandydatów wystawionych na pierwszych miejscach list wyborczych Kongresu Nowej Prawicy wynosi 51,76 natomiast Ruchu Narodowego  – 35,07.

Kandydaci Kongresu Nowej Prawicy startujący w wyborach do Parlamentu Europejskiego z pierwszego miejsca:

Okręg nr

Imię i nazwisko

wiek

1

Artur Dziambor

32

2

Jacek Andrzej Kostrzewa

64

3

Andrzej Wyrębek

51

4

Michał Marusik

63

5

Krzysztof Szpanelewski

44

6

Adam Woch

40

7

Zygmunt Bolesław Kopacz

30

8

Jan Jacek Szymona

60

9

Waldemar Zarębski

51

10

Stanisław Józef Żółtek

58

11

Janusz Korwin-Mikke

72

12

Jarosław Iwaszkiewicz

52

13

Stefan Oleszczuk

56

Kandydaci Ruchu Narodowego startujący z pierwszego miejsca w wyborach do Parlamentu Europejskiego:

Okręg nr

Imię i nazwisko

wiek

1

Tomasz Pałasz

24

2

Marta Cywińska

46

3

Piotr Lisiecki

41

4

Krzysztof Bosak

31

5

Witold Tumanowicz

28

6

Maciej Migus

27

7

Bartosz Józwiak

41

8

Marian Kowalski

50

9

Marcin Siembida

28

10

Robert Winnicki

28

11

Artur Zawisza

45

12

Aleksander Krejckant

25

13

Sylwester Chruszcz

42

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.