Witold Tumanowicz o średniej wieku „jedynek” do PE

13.04.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Średnia wieku  „jedynek” – kandydatów wystawionych na pierwszych miejscach list wyborczych Kongresu Nowej Prawicy wynosi 51,76 natomiast Ruchu Narodowego  – 35,07.

Kandydaci Kongresu Nowej Prawicy startujący w wyborach do Parlamentu Europejskiego z pierwszego miejsca:

Okręg nr Imię i nazwisko wiek
1 Artur Dziambor 32
2 Jacek Andrzej Kostrzewa 64
3 Andrzej Wyrębek 51
4 Michał Marusik 63
5 Krzysztof Szpanelewski 44
6 Adam Woch 40
7 Zygmunt Bolesław Kopacz 30
8 Jan Jacek Szymona 60
9 Waldemar Zarębski 51
10 Stanisław Józef Żółtek 58
11 Janusz Korwin-Mikke 72
12 Jarosław Iwaszkiewicz 52
13 Stefan Oleszczuk 56

Kandydaci Ruchu Narodowego startujący z pierwszego miejsca w wyborach do Parlamentu Europejskiego:

Okręg nr Imię i nazwisko wiek
1 Tomasz Pałasz 24
2 Marta Cywińska 46
3 Piotr Lisiecki 41
4 Krzysztof Bosak 31
5 Witold Tumanowicz 28
6 Maciej Migus 27
7 Bartosz Józwiak 41
8 Marian Kowalski 50
9 Marcin Siembida 28
10 Robert Winnicki 28
11 Artur Zawisza 45
12 Aleksander Krejckant 25
13 Sylwester Chruszcz 42

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.