Strona główna Wypowiedzi Niemiecki system wyboru sędziów

Niemiecki system wyboru sędziów

Niemiecki system wyboru sędziów

Marcin Warchoł

Sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
Suwerenna Polska

W Niemczech Sąd Najwyższy jest wybierany w połowie przez polityków, przedstawicieli Bundestagu i w połowie przez ministrów sprawiedliwości landowych. W sumie 32 osoby- 16 i 16.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Wypowiedź ministra M. Warchoła należy uznać za prawdziwą.

Doprecyzowania wymaga jednak użyte przez ministra pojęcie “Sądu Najwyższego”. Zgodnie z treścią art. 95 ustawy zasadniczej Republiki Federalnej Niemiec (Grundgesetz) z 1949 r., na poziomie federalnym funkcjonuje 5 trybunałów najwyższych, tj. Trybunał Federalny, Federalny Sąd Administracyjny, Federalny Trybunał Obrachunkowy, Federalny Sąd Pracy oraz Federalny Sąd Socjalny. Każda z izb pełni funkcję ostatniej instancji dla odpowiedniej gałęzi sądownictwa (sądy kasacyjne). Nie można zatem mówić o niemieckim Sądzie Najwyższym, a o całym systemie sądownictwa najwyższego.

Sędziów do powyższych trybunałów wybiera komisja ds. powoływania sędziów, zwoływana przez właściwego ministra federalnego, a mianuje Prezydent Republiki Federalnej Niemiec. Komisja składa się z 32 osób: 16 ministrów krajowych właściwych dla danego zakresu spraw oraz 16 członków wybieranych przez Bundestag. Przykładowo, o wyborze sędziów do Trybunału Federalnego, pełniącego w niemieckim sądownictwie powszechnym funkcje zbliżone do polskiego Sądu Najwyższego, decyduje komisja złożona z 16 krajowych ministrów sprawiedliwości oraz 16 członków wskazanych przez Bundestag, którzy nie muszą być wszakże parlamentarzystami.

Sędziowie trybunałów pełnią swoją funkcję dożywotnio.

 

 

Share The Facts
Marcin Warchoł
wiceminister sprawiedliwości

 

W Niemczech Sąd Najwyższy jest wybierany w połowie przez polityków, przedstawicieli Bundestagu i w połowie przez ministrów sprawiedliwości landowych. W sumie 32 osoby- 16 i 16.

 

 

 

Skrócony kod do wstawiania na stronęLink oEmbed


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy