Niewiarygodne pomysły Beaty Szydło?

12.07.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Indeksie Percepcji Korupcji prowadzonym przez organizację Transparency International, Polska została w 2007 roku sklasyfikowana na 61. miejscu ex aequo z Kubą i Tunezją. Najnowsze wyniki z 2014 roku dają Polsce 35. miejsce w rankingu, ex aequo z Tajwanem. Oznacza to awans w ciągu 7 lat o 26 miejsc. Z 28 państw Unii Europejskiej Polska zajmuje 15. miejsce.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.