Nowacka i Smolar o uchodźcach

28.09.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Według tabeli ONZ gorszy wskaźnik edukacji od Syrii i Iraku w tym rejonie ma tylko Jemen, co obrazuje poniższa tabela. Wypowiedź należy uznać za fałszywą.

 

Wskaźnik edukacji – wybrane kraje lata 2011-2013

HDI Rank

Kraj

2011

2012

2013

19

Izrael

0.851

0.854

0.854

31

Katar

0.671

0.686

0.686

34

Arabia Saudyjska

0.707

0.721

0.723

40

Zjednoczone Emiraty Arabskie

0.673

0.673

0.673

56

Oman

0.603

0.603

0.603

65

Liban

0.633

0.631

0.631

69

Turcja

0.648

0.652

0.652

75

Iran

0.639

0.683

0.683

77

Jordania

0.700

0.700

0.700

110

Egipt

0.573

0.573

0.573

118

Syria

0.553

0.553

0.553

120

Irak

0.467

0.467

0.467

154

Jemen

0.339

0.339

0.339

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.