Nowacka i Smolar o uchodźcach

28.09.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według sondażu Ogólnopolskiego Panelu Badawczego Ariadna (badania z 7-10 września, na próbie liczącej 1173 osoby) stworzonego dla tajnikipolityki.pl 65% Polaków nie zgadza się na przyjęcie uchodźców z Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. 51% Polaków nie chce przyjęcia w Polsce imigrantów z Ukrainy, w tym przypadku wypowiedź częściowo byłaby prawdziwa, jednak wskazując na jej kontekst odnosimy się raczej do imigrantów z Północnej Afryki i Bliskiego Wschodu, których według sondażu nie chce przyjąć już 65% badanych. Aż 80% Polaków obawia się, że przyjmowanie uchodźców z Afryki Północnej

i Bliskiego Wschodu może zwiększyć prawdopodobieństwo ataku terrorystycznego w Polsce.

Sondaż CBOS-u z sierpnia przedstawia wypowiedź Barbary Nowackiej w lepszym świetle. 55% Polaków jest przeciwko imigrantom z Bliskiego Wschodu i Afryki północnej, 38 % przeciwko ukraińskim imigrantom. Wypowiedź jest częściowo prawdziwa, gdyż mieści się w 5% marginesie błędu.

 

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych dla Rzeczypospolitej wykonany 3-4 lipca przedstawia odmienne wyniki. Przeszło 70% ankietowanych jest przeciwna uchodźcom z Afryki i Bliskiego Wschodu.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.