Czas czytania: około min.

Nowy minister zdrowia o polskich lekarzach

14.02.2018 godz. 11:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Naczelna Izba Kontroli w Informacji o wynikach kontroli zatrudnienie w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej stwierdziła, że do czasu zakończenia kontroli w kontrolowanych szpitalach już dwie trzecie lekarzy wykonywało pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Ich liczba wzrosła w latach 2011-2014 (I półrocze) o blisko 15 proc. Dodatkowo z ustaleń kontroli wynika, że lekarze zatrudnieni na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, pełnili dodatkowo dyżury w ramach odrębnie zawartych umów cywilnoprawnych. Umowy takie zawierano między innymi celem pominięcia ustawowo zagwarantowanego prawa do 11-godzinnego wypoczynku po zakończonym dyżurze.

 

 

Share The Facts
Łukasz Szumowski
Minister Zdrowia

 

Sumarycznie ponad 60% lekarzy pracuje na umowę gospodarczą taką czy inną, na działalność gospodarczą.

 

 

 

oEmbed Link


➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.