Czas czytania: około min.

O ile wzrosła płaca minimalna w latach 2008-2015?

21.03.2017 godz. 11:00

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Bazując na obwieszczeniach i zarządzeniach w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w latach 2008-2016 minimalne wynagrodzenie w Polsce kształtowało się następująco:

1 stycznia 2008 1126,00
1 stycznia 2009 1276,00
1 stycznia 2010 1317,00
1 stycznia 2011 1386,00
1 stycznia 2012 1500,00
1 stycznia 2013 1600,00
1 stycznia 2014
1680,00
1 stycznia 2015 1750,00
1 stycznia 2016 1850,00

Na podstawie  powyższych danych można obliczyć, że wynagrodzenie minimalne w 2016 roku w stosunku do wynagrodzenia minimalnego w 2008 roku wzrosło w przybliżeniu 1,64 w związku z czym wypowiedź została uznana za fałszywą.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.