Strona główna Wypowiedzi O ile zmniejszyła się liczba studentów na przestrzeni 10 lat?

O ile zmniejszyła się liczba studentów na przestrzeni 10 lat?

O ile zmniejszyła się liczba studentów na przestrzeni 10 lat?

Przemysław Czarnek

Minister edukacji i nauki
Prawo i Sprawiedliwość

W ciągu ostatnich 10 lat liczba studentów w Polsce zmniejszyła się z 2 mln do 1,1 mln studentów.

24 Pytania – Rozmowa Poranka, 23.07.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

24 Pytania – Rozmowa Poranka, 23.07.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

 • Między rokiem akademickim 2009/2010 a 2019/2020 liczba studentów zmniejszyła się z 1,9 mln do 1,2 mln.
 • Spadającej liczbie studentów towarzyszył wzrost liczby studentów z zagranicy z 12 tys. do 82,2 tys. Tym samym wskaźnik umiędzynarodowienia wzrósł z 0,89 proc. do 6,83 proc.

Kontekst wypowiedzi

23 lipca gościem Adriana Klarenbacha w programie Polskiego Radia „24 pytania – Rozmowa Poranka” był minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Przewodni temat dyskusji koncentrował się wokół bieżącej sytuacji na polskich uczelniach. Zdaniem ministra umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego jest istotne, lecz przede wszystkim należy inwestować w polskich studentów oraz kadrę naukową. „Tak jak polska nauka jest dla Polski, bo jest finansowana przez Polaków, tak polskie uczelnie są dla polskich studentów, to oczywiste” – argumentował szef edukacji. Ponadto, jak zaznaczył, w ostatnich latach doszło do zmniejszenia liczby studentów i mimo że miejsc jest wiele, to na uczelniach brakuje polskich studentów.

Stan polskich uczelni

Dane dotyczące liczby studentów w kolejnych latach akademickich są prezentowane przez Główny Urząd Statystyczny. Poniżej prezentujemy zestawienie dla ostatnich 10 lat:

 • 2009/2010: 1 900 000,
 • 2010/2011: 1 841 251,
 • 2011/2012: 1 764 060,
 • 2012/2013: 1 676 927.
 • 2013/2014: 1 549 877,
 • 2014/2015: 1 469 386,
 • 2015/2016: 1 405 133,
 • 2016/2017: 1 348 822,
 • 2017/2018: 1 291 870,
 • 2018/2019: 1 230 254,                                              
 • 2019/2020: 1 203 998.

Zgodnie ze statystykami GUS na przestrzeni ostatnich 10 lat widać, że liczba studentów z roku na rok maleje. Wyjątkiem są najnowsze dane wstępne, które wskazują, że w roku akademickim 2020/2021 liczba studentów zwiększyła się ok. 12 tys. (1 215 307). Należy podkreślić, że liczba studentów systematycznie spada od roku akademickiego 2006/2007. GUS podkreśla, że jest to skutek zmian demograficznych w postaci spadku liczby osób od 19. do 24. roku życia.

Na przestrzeni analogicznego okresu można zaobserwować natomiast wzrost liczby studentów z zagranicy. Jeszcze w roku akademickim 2009/2010 liczba cudzoziemców na polskich uczelniach wynosiła 17 tys. Pięć lat później liczba ta wzrosła do 46,1 tys., a po upływie 10 lat wynosiła już 82,2 tys. Tym samym wzrastająca liczba studentów z zagranicy w połączeniu ze spadkiem liczby wszystkich studentów wiązała się ze zwiększeniem wskaźnika umiędzynarodowienia, który ukazuje odsetek liczby studentów z zagranicy w stosunku do sumarycznej liczby studentów w danym kraju. W roku akademickim 2019/2020 wyniósł on w Polsce 6,83 proc. Z kolei dane wstępne z roku akademickiego 2020/2021 pokazują, że liczba studentów cudzoziemców, pomimo pandemii COVID-19, zwiększyła się o 2,5 tys. – do 84,7 tys.

Artykuł powstał w ramach projektu „Fakty w debacie publicznej”, realizowanego z dotacji programu „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”, finansowanego z Funduszy EOG.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy