Czas czytania: około min.

Odsetek bezrobotnych uprawnionych do zasiłku

26.04.2017 godz. 0:00

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Na podstawie danych “Bezrobocie rejestrowane. I-IV kwartał 2016” (tabl. 24) Głównego Urzędu Statystycznego można zauważyć, że uprawnionych do pobierania zasiłku dla bezrobotnych w ogólnej strukturze wszystkich bezrobotnych w 2016 roku jest od 13,3% do 14% bezrobotnych w Polsce. Najniższy odsetek bezrobotnych uprawnionych do zasiłku w grudniu 2016 roku był w województwie Lubelskim – 8,4%, a najwyższy w Lubuski – 17,6%.

W IV kwartale 2016 roku liczba bezrobotnych wynosiła 1 milion 335 tys. Dostępne są już dane dotyczące liczby zarejestrowanych bezrobotnych w marcu 2017 r. Wynosi ono 1 milion 324 tys.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.