Opinia Komisji Weneckiej – #factcheck

11.03.2016

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Podczas spotkania Witolda Waszczykowskiego z Johnem Kerry (17.02.2016), Sekretarz Stanu USA powiedział:

„We’ll also discuss today some of the internal challenges that Poland is facing. Particularly, I look forward to – we are very welcoming of Poland’s decision to seek a Venice Commission opinion with respect to the tribunal law (…)”.

Z wypowiedzi Johna Kerry’ego należy wywnioskować, że rząd USA z aprobatą przyjął decyzję Polski o zaopiniowanie przez Komisję Wenecką zmian w ustawie dot. Trybunału Konstytucyjnego. Jednak Sekretarz Stanu nie mówi nic o ewentualnych konsekwencjach niezastosowania się do opinii KW. Wypowiedź należy zatem uznać za manipulację.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.