Otwarcie gazoportu w Świnoujściu

22.10.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Na oficjalnej stronie spółki Polskie LNG S.A. zawarta jest informacja, że  gazoport w Świnoujściu to pierwsza w Polsce oraz pierwsza w tej części Europy tego rodzaju inwestycja. Potwierdza ją również oficjalna witryna Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Co prawda Litwini pierwsi oddali do użytku swój terminal w Kłajpedzie, ma on jednak charakter pływającego terminala regazyfikacyjnego o początkowej zdolności importu 0,5 mld m³ rocznie. Gazoport w Świnoujściu będzie miał dziesięciokrotnie większe możliwości. Między innymi na ten fakt zwracają uwagę eksperci (np. redaktor naczelny portalu BiznesAlert.pl – Wojciech Jakóbik) stwierdzając przewagę polskiego gazoportu.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.