Adam Szejnefld o pakiecie ustaw na rzecz rozwoju przedsiębiorczości

12.06.2014

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

W kwietniu 2008 roku Pan Adam Szejnfeld mówił, iż pakiet ustaw na rzecz rozwoju przedsiębiorczości składa się z 21 ustaw. Rok później (maj 2009) Ministerstwo Gospodarki Informowało o 20 ustawach wchodzących w skład pakietu. W maju 2010 roku Ministerstwo Gospodarki informowało o wprowadzeniu 14 ustaw (stronę aktualizowano w październiku 2013 roku). Informację z 2014 roku o ponad 20 ustawach wchodzących w skład pakietu podaje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z Europe Enterprise Network. Biorąc pod uwagę powyższe informacje, wygląda na to, iż pakiet na rzecz rozwoju przedsiębiorczości miał mniej niż 40 ustaw.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.